Czech, English and Spanish speaker learning Russian, Japanese and French

Jordan 5 months ago:

Yo, I'm fluent in Czech, English and Spanish, and am learning Russian, Japanese and French, so if anyone would like to exchange help please message me.

Oye, soy fluido en Checo, Inglés y Español, y estoy aprendiendo Ruso, Japonés y Francés, así que si alguien gustaría intercambiar ayuda, por favor, mándame un mensaje.

Ahoj, mluvím plynňe Česky, Anglicky a Španělsky, a učim se Rusky, Japonsky a Francousky, tak jestli by někdo chtěl udělat výměnu pomoci, napiš mi.

Comments

Showing 0 - 0 of 0 comments

Register for free in 1 minute or Sign In to add a comment...